خانه باربری مشهد به قم معتبرترین باربری بین شهری و شهری
2021-04-01 22:24


باربری مشهد به قم معتبرترین باربری بین شهری و شهری
دسته بندی: باربری | در: 1399-12-4


باربری مشهد به قم قنوات جعفریه کهک دستجرد سلفچگان با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد تهران و شهری

باربری مشهد به قم با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد قم با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و قم : قُمْ از کلان‌شهرهای ایران است که در ۱۴۰ کیلومتری جنوب تهران پایتخت ایران واقع شده‌است. این شهر در کنار رودخانهٔ قمرود و در دشت قم قرار دارد. شهر قم مرکز استان قم و نیز مرکز شهرستان قم می‌باشد.

باربری مشهد به قنوات با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد قنوات با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و قنوات : قنوات شهری است که در بخش مرکزی از توابع شهرستان قم در استان قم واقع شده‌ است. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری رسمی سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۱٬۶۶۷ نفر بوده که بعد از شهر قم پرجمعیت‌ترین شهر استان می‌باشد و همچنین مساحت آن ۷۵۲ هکتار است. فاصله قنوات با شهر قم ده کیلومتر و قنوات نزدیک‌ترین شهر به قم محسوب می‌شود. شغل اصلی ساکنین آن دامداری و کشاورزی است و بیشتر مردم دارای گویش و لهجه‌ی لکی می‌باشند. نام قبلی این شهر حاجی آباد لکها بوده و بعدها قنوات نام گذاشته شده. شهر قنوات یک کتابخانه نیز دارد.

باربری مشهد به جعفریه با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد جعفریه با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و جعفریه : جعفریه یکی از شهرهای استان قم در مرکز ایران است. این شهر در بخش جعفرآباد از توابع شهرستان قم قرار دارد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۹٬۳۸۷ نفر است.

باربری مشهد به کهک با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد کهک با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و کهک : کَهَک یکی از شهرستان های استان قم در ایران است که در ۳۵ کیلومتری جنوب این شهرستان واقع شده‌است. این شهر در بخش کهک از توابع شهرستان قم قرار دارد و مرکز این بخش می‌باشد.

باربری مشهد به دستجرد با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد دستجرد با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و دستجرد : دَستجِرد یکی از شهرهای استان قم در ایران است. این شهر مرکز بخش خلجستان از توابع استان قم می باشد. جمعیت این شهر بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵، برابر با ۱۵۲۵ نفر بوده‌است.

باربری مشهد به سلفچگان با کارگران ماهر زیر نظر اتحادیه و معتبرترین باربری بین شهری مشهد سلفچگان با ارائه ارزانترین قیمت و نرخنامه در مشهد و سلفچگان : سلفچگان یکی از شهرهای استان قم است که مرکز بخش سلفچگان شهرستان قم واقع شده ‌است. ﺷﻬﺮ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﺳﻠﻔﭽﮕﺎن استان ﻗﻢ، در ﻓﺎﺻﻠﻪ ۳۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻗﺮار دارد. اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده ﻗﻢ – اراك واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ۴/۵۵ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﯾﺎ ۴۵۵ ﻫﮑﺘﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.


0 نظرنظر شما چیست؟

1 | 1 رای Book